VIZITKA PODJETJA

Osnovni podatki:
BLISK MONTAŽA Instalacije, krovsko-kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.d. M. Sobota

Skrajšana firma:
BLISK MONTAŽA D.D. MURSKA SOBOTA

Sedež družbe: Plese 9
Matična številka: 5512573
Registracija podjetja: Srg 199900415
Šifra dejavnosti: 45.340
Osnovni kapital: 283.758,97 EUR
Poslovno leto: koledarsko leto
Oblika družbe: delniška družba


sinkopamatiorje.com