o podjetju | dejavnosti | vizija

OGREVANJE
(radiatorsko ogrevanje, talno ogrevanje, solarno ogrevanje, konvektorsko ogrevanje, toplotne postaje, plinske instalacije – zunanje ter notranje)

VODOVODNE INSTALACIJE
(zunanja vodovodna omrežja, vodovodna črpališča, notranje vodovodne instalacije, notranja kanalizacija)

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA

(predizolirni kanalni razvodi, pločevinasti kanalni razvodi, konvektorsko stropno stensko hlajenje, izolacijska dela)

ELEKTRO INSTALACIJE

(meritve strelovoda in elektro instalacij, elektro instalacije jaki tok, elektro instalacije šibki tok, strelovodne napeljave)

KLEPARSKA DELA

(montaža strešnih žlebov in odtočnih cevi, krovska dela, prekrivanje streh z pločevinastimi kritinami, montaža obrob in strešnih oken)

KOOPERACIJSKA DELA

(gradbene storitve, druge storitve v gradbeništvu)

VZDRŽEVANJE GRADBENIH INSTALACIJ

(kompletno vzdrževanje in popravilo gradbenih instalacij upravnih stavb, proizvodnih prostorov, stanovanjskih in poslovnih objektov, šol, skladišč)
sinkopamatiorje.com