CONSTRUCTION COMPANIES:
 • SGP POMGRAD-GRADNJE d.o.o.
 • SCT d.d.
 • VEGRAD d.d.
 • CPM d.d.
 • GOMBOC d.o.o.
 • KONSTRUKTOR VGR d.o.o.
 • CP LJUBLJANA d.d.
 • VILKOGRAD d.o.o.
 • GMW d.o.o.
 • PREKMURKA TRGOVSKO OBRTNA ZADRUGA, MURSKA SOBOTA b.o.o.
MUNICILLTIES AND PUBLLC INSTITUTIONS:
 • OBČINA MURSKA SOBOTA
 • OBČINA GORNJA RADGONA
 • OBČINA PUCONCI
 • OBČINA GRAD
 • OBČINA ROGAŠOVCI
 • OBČINA KUZMA
 • OBČINA TIŠINA
 • SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
 • POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
 • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA
PRIVARE INVESTORS:
 • ZDRAVILIŠČE RADENCI d.o.o.
 • MESTNI PLINOVODI DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.
 • POČITEK-UŽITEK d.o.o.
 • NARAVNI PARK TERME 300 MORAVSKE TOPLICE d.o.o.
 • MURA d.d. EUROPEAN FASHION DESIGN
 • RLS MODA d.o.o.
 • NLB d.d. LJUBLJANA
 • POMURSKE MLEKARNE d.d.
 • ELOS-ESCADA LOGISTIKA IN SERVIS d.o.o.
 • PANVITA PROIZVODNJA KRME d.o.o.
sinkopamatiorje.com